Vi bruger cookies på kvinderiledelse.dk

På kvinderiledelse.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, Hvis du klikker på et link på kvinderiledelse.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Læs mere om cookies
EU: Women on boards

EU-kommissionen offentliggjorde den 14. november 2012 et forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede virksomheder og tilhørende foranstaltninger.

- Læs direktivforslaget her. Åbnes som et PDF

Direktivforslaget behandles i øjeblikket i EU-parlamentet. Herefter vil det blive behandlet i Rådet, hvor det skal opnås flertal for at blive vedtaget.

Fakta om direktivet

Direktivforslagets indhold:

 • Alle børsnoterede selskaber, hvori det underrepræsenterede køn udgør mindre end 40 pct. af bestyrelsen, skal udpege kandidater til bestyrelsen på baggrund af en sammenlignende analyse af kvalifikationer med udgangspunkt i en klar, kønsneutral og entydig udpegningsprocedure.
   
 • Målet med udpegningsproceduren er at nå målsætningen om 40 pct. pr. 1. januar 2020. For de statsejede børsnoterede selskaber er fristen den 1. januar 2018.
 • Hvis to kandidater er lige kvalificerede skal der gives fortrinsstilling til det underrepræsenterede køn.
 • Direktivforslaget pålægger endvidere medlemsstaterne at sikre, at børsnoterede selskaber sætter individuelle målsætninger for repræsentation af begge køn i (ifølge den engelske udgave) direktionen/(ifølge den danske oversættelse) ledende bestyrelsesmedlemmer senest den 1. januar 2020 og for statsejede den 1. januar 2018.
 • Selskaberne skal årligt afrapportere til de kompetente nationale myndigheder omkring kønssammensætningen i selskabets bestyrelse.
 • Hvis et børsnoteret selskab ikke opfylder 40 pct. målsætningen, skal selskabets afrapportering til de nationale myndigheder indeholde en redegørelse herfor, herunder hvordan der vil blive rettet op på forholdet.

Sanktioner i direktivforslaget:

 • Der er ikke fastsat konkrete sanktioner i direktivforslaget. Sanktioner skal fastsættes i det enkelte medlemsland.
 • Selskaberne skal pålægges passende sanktioner, hvis de ikke efterlever direktivet. Det vil være op til medlemslandene at vurdere, hvad de betragter som passende sanktioner.
 • Som sanktionsformer nævner direktivforslaget administrative bøder og annullering af udpegelse af bestyrelsesmedlemmer, hvis udpegelsen strider mod direktivets målsætning.


 

Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K T: 2268 8549